Werkwijze

DSF4359

Hoe werkt het?

Voor de eerste behandeling maakt u online een afspraak of vult u het aanmeldformulier in via de tab ‘afspraak maken’ op deze website.
Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken of de gemaakte afspraak te bevestigen.
Hierna ontvangt u via de mail van mij de benodigde informatie en een uitgebreid intake-formulier, welke u (het liefst 2 dagen) voorafgaand aan de eerste behandeling invult.

Eerste behandeling

Voorafgaand aan de eerste behandeling vult u een intake-formulier in, zodat ik een duidelijk beeld krijg van uw klachten.
Tijdens het intakegesprek wat daarop volgt, bespreken we het formulier en stel ik aanvullende vragen.
Vervolgens doe ik eventueel aanvullend functie-onderzoek en dan starten we met de eerste behandeling.

DSF4353
DSF4430

Aantal behandelingen

Vaak zijn klachten niet na één behandeling verholpen. Het aantal behandelingen en de frequentie ervan, hangt af van de aard en oorzaak van uw klachten en het doel dat u voor ogen heeft.
De mate van verbetering verschilt per persoon en per klacht. Factoren als belasting en belastbaarheid worden met u besproken. Per behandeling wordt er samen geëvalueerd of er een volgende behandeling nodig is.

Hygiëne en kleding

Ik stel het zeer op prijs als u opgefrist (het liefst gedoucht) op mijn behandeltafel ligt. Tijdens de behandeling draagt u prettig zittend ondergoed, dat gedurende de behandeling aan blijft.
Voor de dames het liefst een bh met sluiting op de rug.

DSF4369
DSF4403

Algemene voorwaarden

Om de behandeling zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Neuromusculaire praktijk Verbeek een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een behandeling maakt, ga ik ervan uit dat u bekend bent met deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Ook Neuromusculaire praktijk Verbeek voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg.
Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt om samen tot een oplossing te komen.
Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris).
Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende
geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.
Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Blijf niet zitten met uw klachten, kom in beweging en maak een afspraak!