Wanneer u een afspraak maakt bij Neuromusculaire praktijk Verbeek ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. De behandelingen die u bij Neuromusculaire praktijk Verbeek ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren.
  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan is het verstandig met uw behandelaar te overleggen of u behandeld mag worden.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens de intake aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Neuromusculaire praktijk Verbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Neuromusculaire praktijk Verbeek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 6. De diploma’s / certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.
 7. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
 8. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de behandeling.
 9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u door berekend.
 10. U kunt bij mij pinnen na de behandeling. Overboeking of contante betaling is ook mogelijk (het liefst gepast).
 11. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan mij geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 12. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop ik u behandeld hebt, dan hoor ik dit graag van u. Het liefst binnen een week na de behandeling, zodat we er op korte termijn samen uit kunnen proberen te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u een officiële klacht indienen bij het NIBIG. Meer informatie vindt u op de website van het NIBIG.