Neuromusculaire praktijk Verbeek neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier de persoonsgegevens verwerken en gebruiken.
In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Wij raden u  aan dit document zorgvuldig door te lezen.
Wanneer u vragen heeft over het privacybeleid kunt u contact opnemen via info@praktijkverbeek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Neuromusculaire praktijk Verbeek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Andere gegevens die u via onze website aan ons verstrekt

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Neuromusculaire praktijk Verbeek verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Neuromusculaire praktijk Verbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om een cliëntendossier bij te houden
• U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het aanmaken van de nota
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Neuromusculaire praktijk Verbeek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Op grond van de WGBO hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaar.

Delen met anderen
Neuromusculaire praktijk Verbeek deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Neuromusculaire praktijk Verbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkverbeek.nl. Neuromusculaire praktijk Verbeek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Neuromusculaire praktijk Verbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkverbeek.nl.

Cookie Policy
Wat zijn cookies:
De website van Neuromusculaire praktijk Verbeek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies:
Met behulp van een permanente cookie bent u herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daar van:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-12-2023

Neuromusculaire praktijk Verbeek kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Neuromusculaire praktijk Verbeek, kunt u ons als volgt bereiken:

Adres: Haven West 9, 7731 GS te Ommen
Telefoonnummer: 06 83 26 70 83
E-mailadres: info@praktijkverbeek.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 74116053