Tarieven (tot 1 juli 2019)
Het eerste consult duurt 60 minuten en bedraagt €62,00,-
Vervolgbehandelingen duren 45 minuten en bedragen €46,50,-
De betaling geschiedt na elke behandeling per pin.

Per 1 juli 2019 gelden de volgende tarieven:
Eerste consult: €62,00,-
Vervolg-consulten: €50,00,-

Vergoedingen
Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk (afhankelijk hoe u en waar u bent verzekerd).
U kunt ook kijken op www.nmtn.nl welke zorgverzekeraars de behandeling (gedeeltelijk) vergoeden.

Aangesloten bij beroepsgroep NMTN (NeuroMusculaire Therapeuten Nederland, www.nmtn.nl)
en het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg, www.nibig.nl)